Indkaldelse til generalforsamling 2018

Generalforsamling:

Onsdag den 21. marts 2018, Kl. 19,00

Sejlerstuen, Skælskør Havn

Dagsorden

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kasseren aflæggelse af gennemgået regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
  5.1  : Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægerne fra:

Ҥ4 Valg til bestyrelsen:
Efter en generalforsamling, skal bestyrelsen bestå af i alt 5 personer. På den ordinære generalforsamling vælges således en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Bilagskontrollanten vælges for 1 år ad gangen. På hver generalforsamling er skiftevis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 1 bilagskontrollant på valg. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Formand og kasser kan ikke være på valg samtidigt.”

Til :

Ӥ4 Valg til bestyrelsen:
Efter en generalforsamling, skal bestyrelsen bestå af i alt 7 personer. På den ordinære generalforsamling vælges således en bestyrelse på 7 medlemmer for 2 år ad gangen samt 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter for 1 år ad gangen.
På hver generalforsamling er skiftevis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollanter på valg. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Formand og kasser kan ikke være på valg samtidigt.”

 1. Fastsættelse af kontingent for 2019
 2. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  1. På valg er følgende medlemmer
   1. Formand Ole Worm – genopstiller ikke
   2. Bestyrelsesmedlem Johnny Gram – genopstiller ikke
   3. Bestyrelsesmedlem Kristian Carøe – genopstiller
   4. Der vælges to Bilagskontrollanter
   5. Bilagskontrollant genopstiller ikke
  2. Bestyrelsen indstiller at Kristian Carøe vælges til Formandsposten, samt Brian Jensen til den ene bestyrelses post. Til den anden bestyrelsespost indstilles Søren Anker.
  3. Derudover skal besættes to suppleant pladser, Torben Kristensen genopstiller, Wolfgang Lützhøft genopstiller.
 3. Eventuelt.

 

Skriv en kommentar