Udvalg

Udvalgene er for 2017

Bestyrelsen har udnævnt og udelegeret ansvar til nogle udvalg for at få mere frigivet nogle kræfter til at lave en masse spændende ting for medlemmerne. Hvert udvalg har et bestyrelsesmedlem som udvalgsformand og kan have en række medlemmer som hjælpere under udvalget. Ideen er at udvalgene har en økonomisk ramme at arbejde selvstændigt indenfor og samtidig kan ildsjæle blandt medlemmerne hjælpe til og frigive tid hos andre bestyrelsesmedlemmer.

Tur udvalg

Udvalgsformand: Rene Søholt
Medlemmer: Michael Poulsen, Per Mundt og Jannick Mørch

Klub udvalg

Udvalgsformand: Johnny Gram
Medlemmer: Wolfgang Lützhøft

Storebælt Cup udvalg

Udvalgsformand: Thomas Bøge
Medlemmer:
Ole Worm, Kim "Bamse" Mortensen, Rene Søholt og Peter Sander

Hjemmeside/Facebook udvalg

Udvalgsformand: Kristian Carøe
Medlemmer: Lasse Bager og Torben Kristensen

Forsikrings udvalg

Udvalgsformand: Ole Worm
Medlemmer: Thomas Bøge

Nye medlemmer udvalg

Udvalgsformand: Ole Worm
Medlemmer: Lasse Bager

Storfanger/klubmesterskab udvalg

Udvalgsformand: Johnny Gram
Medlemmer: Thomas Bøge

Ramper udvalg

Udvalgsformand: Johnny Gram
Medlemmer: Wolfgang Lützhøft