Indkaldelse til generalforsamling 2019

Generalforsamling:
Torsdag d. 28. marts 2019, Kl. 19.00
Sejlerstuen, Skælskør Havn

Dagsorden

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kasseren aflæggelse af gennemgået regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for 2020
 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  1. På valg er følgende medlemmer
   1. Næstformand: Thomas Bøge – genopstiller
   2. Kasserer: Lasse Bager – genopstiller
   3. Sekretær: Peter Sander – genopstiller
   4. Bestyrelsesmedlem: Rene Søholt – genopstiller
   5. Suppleant: Torben Kristensen – genopstiller
   6. Suppleant: Wolfgang Lützhøft – genopstiller IKKE
   7. Bilagskontrollant: Michael Poulsen
   8. Bilagskontrollant: Jannick Mørck
 8. Eventuelt
  1. Præmiering af klubmester
  2. Præmiering af storfanger

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Send eventuelle forslag til
formand@storebaelt-smaabaadsklub.dk

Skriv en kommentar