Endelig dagsorden til generalforsamling

Dagsordenen til ordinær generalforsamling d. 28. marts 2019, kl 19.00 i sejlerstuen.

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag:
  • Forslag 1: Vil gerne fremsætte forslag om at klubmesterskabet afholdes over min. 4-6 ture fordelt på: artsfiskeri – tidspunkt på året – fiskemetode afgør medlemmet selv. Udgangshavn i første er Skælskør, andre havne kan vælges ud fra stemning for det. Der nedsættes et klubmesterudvalg, som arranger turene og afvikler dem. Der lægges vægt på det sociale i klubmesterskabet.Juniorklubmester ?
 6. Fastsættelse af kontingent for 2020
 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  • På valg er følgende medlemmer:
   • Næstformand: Thomas Bøge – genopstiller
   • Kasserer: Lasse Bager – genopstiller
   • Sekretær: Peter Sander – genopstiller
   • Bestyrelsesmedlem: Rene Søholt – genopstiller
   • Suppleant: Torben Kristensen – genopstiller
   • Suppleant: Wolfgang Lützhøft – genopstiller IKKE – Bestyrelsen foreslår Per Iversen
   • Bilagskontrollant: Michael Poulsen
   • Bilagskontrollant: Jannick Mørck
 8. Eventuelt
  • Præmiering af klubmester
  • Præmiering af storfanger

Skriv en kommentar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com