Indkaldelse til generalforsamling 2020

Generalforsamling:
Tirsdag d. 17. marts 2020, Kl. 19.00
Sejlerstuen, Skælskør Havn

Dagsorden

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kasseren aflæggelse af gennemgået regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for 2020
 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  1. På valg er følgende medlemmer
   1. Formand: Kristian Carøe – genopstiller
   2. Bestyrelsesmedlem: Brian Jensen – genopstiller
   3. Bestyrelsesmedlem: Søren-Anker Jensen – genopstiller
   4. Bestyrelsesmedlem: Peter Sander – Trækker sig i utide. Bestyrelsen foreslår at suppleant Per Iversen
   5. Suppleant: Torben Kristensen – genopstiller
   6. Suppleant: Per Iversen – Såfremt Per Iversen overtager Peter Sanders plads, så foreslår bestyrelsen Carsten Fabricius.
   7. Bilagskontrollant: Michael Poulsen
   8. Bilagskontrollant: Jannick Mørck
 8. Eventuelt
  1. Præmiering af klubmester
  2. Præmiering af storfanger

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Send eventuelle forslag til
formand@storebaelt-smaabaadsklub.dk

Skriv en kommentar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com