Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling i “Det Røde Pakhus” på Skælskør havn tirsdag d. 1/6-2021 kl. 19.00

Dagsorden

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen:
   1. §4: Et bestyrelsesmedlem skal i sit virke som bestyrelsesmedlem overholde den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark, herunder medvirke til at foreningen i forbindelse indgåelse af aftaler mv. overholder loven. 
    Stk. 2, Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke overholder loven i henhold til stk. 1, er denne at anse som udtrådt af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, og bestyrelsen konstituerer sig herefter på ny. Det samme gør sig gældende, såfremt bestyrelsesmedlemmet ikke ønsker – eller er i stand til – at overholde loven i henhold til stk. 1. 
    Stk. 3, stk. 1 og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for suppleanter. 
 6. Fastsættelse af kontingent for 2021
 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  • På valg er følgende medlemmer:
   • Kasserer: Lasse Bager – genopstiller
   • Sekretær: Peter Sander – genopstiller
   • Bestyrelsesmedlem: René Søholt – genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår: Michael Jørgensen
   • Bestyrelsesmedlem : Per Iversen – genopstiller
   • Suppleant: Carsten Fabricius – genopstiller
   • Suppleant: pt ingen – Bestyrelsen foreslår Johnny Gram
   • Bilagskontrollant: Jannik Mørck – genopstiller
   • Bilagskontrollant: Michael Poulsen – genopstiller
 8. Eventuelt
  1. Præmiering af Klubmester
  2. Præmiering af Storfanger

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Send eventuelle forslag til formand@storebaelt-smaabaadsklub.dk

Skriv en kommentar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com