Besvarelser

NR 1
Navn
Vurdering
Uddybning
NR 2
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 3
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 4
Navn Jesper Smed
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Har fisket fra Stigsnæs gennem34 år , det har altid været det bedste sted at fange både Fladfisk og Torsk. I de senere år , måske 8 til 10 er fiskeriet gået ned af bakke , idag skal man være heldig hvis man får fisk med hjem , for år tilbage kunne man fange 8 til 10 Torsk på en aftentur på måske et par timer , idag findes der ikke Toresk fdør man kommer Nord for Egholm og mængden er meget lille. Fladfiskene er stort set forsvundet. Jeg fisker ofte med kamera ved bunden og kan se store mængder fedtmøg , det er tiltaget meget gennem den senere år også. Det er så slemt at jeg meget sjældent tage derned Trist trist
NR 5
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Særligt fiskeriet efter torsk lader til at være blevet dårligere og dårligere. 2020 har været usædvanligt dårligt efter alle arter. Områder, der normal vis har givet mange fladfisk har virket som fuldstændigt døde og kystfiskeriet efter såvel hornfisk som havørred har været det dårligste nogensinde.
NR 6
Navn Per Sørensen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Før i tiden kunne man sagtens fange både torsk og fladfisk ved Stigsnæs det er blevet svært de seneste år
NR 7
Navn Rene
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Der har altid været godt med flade i området men nu er der næsten ingen tilbage.
NR 8
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning For 8-10 år siden var det muligt at lande torsk fra kysten næsten overalt i Storebælt. Det kan man ikke mere. Torsken er stort set udryddet i Storebælt fra Stigsnæs og op forbi Musholm.
NR 9
Navn Peter Sander
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning For 5-6 år siden var der masser af fisk i agersøsund. Masser af skrubber og Ising, hvilling, Ulk, torsk og lejlihedsvis sej. Dette fiskeri er gået voldsomt nedad så det idag er overordenligt svært at finde en enkelt skrubbe, hvor man før havde rigtigt mange. Sundet er gangske enkelt dødt og det over en meget kort årrække. Denne bestandsnedgang har meget mærkbart bredt sig i både nord og sydgående retning så området omkring storebæltsbroen og helt ned i langelandsbæltet nu er næsten dødt
NR 10
Navn Ole Worm
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Det er jo stærkt bekymrerene at gift bliver fortyndet og dumpet ud i Storebælt, man skal jo huske på at mængden er den samme kun fortyndet for at opfylde de danske krav. Det er jo også klart at bundfiskene er på stærk tilbagegang over en årrække og fisk i de øvre vandlag er der stadig men er også på tilbagegang. Den fauna vi har i Storebælt er jo udsat for vand fra østersøen og den botniske bugt som jo også bliver belastet af stærk forurening fra industrilandende i hele denne region og når vi så udleder gift ud i Storebælt får det jo dobbelt effekt. Olieselskaber på verdensplan har været og er meget opmærksomme på boreslam og i min tid i oliebranchen oplevede jeg ansvarfulde olieselskaber håndtere boreslam som farligt affald og radioaktivt og det blev opbevaret i specielle beholdere for senere håndtering, som gifthåndtering. Dette gælder åbenbart ikke for Norge som eksportere der problem til Danmark, Norge som har og tjener store summer på deres olie kan ikke være det bekendt overfor der deres naboland. Kan kun opfordre vores myndigheder om at iværksætte en uvildig havbiologisk undersøgelse, kan anbefale at man tager kontakt til Danmarks sportsfiskerforbund som har biolog ansat eller Sjællands Småbåds Klub som har en godt biologisk netværk.
NR 11
Navn
Vurdering Uændret
Uddybning
NR 12
Navn Frits
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Ofte ingen fødeemner på lavt vand. Ingen rejer, kutling,lopper. Intet liv overhovedet.
NR 13
Navn Brian.
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Lige ud af posen. Det er det døde hav. Der er jo fisk, men har aldrig oplevet så ringe fiskevand i de 15 år jeg har fisket i Agersø sund.og når man så høre hvad de fiskede før. Det er ikke i orden og og forurene, det skal stoppe nu!.
NR 14
Navn Finn Ørskov Larsen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Fiskene er mere eller mindre forsvundet fra Agersøsund og Storebælt.
NR 15
Navn Finn Jensen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Det ser meget sløjt ud med torskefiskeriet det er gået ned ad bakke de senere år.
NR 16
Navn Morten Johansen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Har fisket en del år i Agersø Sund. Som jeg oplever det er der blevet meget færre fisk. Har ingen forstand på vandmiljø og den slags ting. Men jeg kan da se at fiskeriet er blevet meget dårligt. Men hvis nogen gør noget ulovligt skal der vel være nogen som tager sig af det. Diverse offentlige instanser kan da ikke bare lade som ingen ting.
NR 17
Navn Morten nielsen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Fiskeriet bliver tydeligt dårligere og dårligere, jeg er ud af en fiskerfamilie fra Bisserup og det er kun gået i en retning de sidste 30-40år... fiskeriet fra Stigsnæs mod bisserup er nærmest ikke eksisterende... det eneste du kan være heldig at fange er en havørred, de senere år er sild og makrel kommet forbi efter hornfiskene men ellers er det så godt som umuligt at fange en fladfisk i det meste af smålandshavet og hvis man skulle være heldig en sjælden gang er det KUN en enkelt skrubbe du kan fange og det er ikke på stang men med garn.. Stangfiskeri efter flade inde i smålandshavet er som at finde en nål i en høstak... det dårlige fiskeri har bredt sig helt ned til Nakskov hvor jeg har snakket med en tidligere erhvervsfisker som ogSå kan konstatere at det er ved at være HEEELT dødt...
NR 18
Navn Thomas Bøge
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Fiskeriet er så dårligt at der ikke er belæg for at sejle ud . De sidste par år fladfiskene været tynde og underernæret så tydeligt der er noget galt .
NR 19
Navn knud larsen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning jeg har fisket der i mange år, før i tiden for 30 år siden var der en del småtorsk ved Stigsnæs om efteråret. Nu fanger jeg ikke noget, der er sket en voldsom forurening. Kunne det også tænke sig at større både renser deres tanke der?
NR 20
Navn Leif Funch Hansen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Ingen torsk. Næsten ingen fladfisk
NR 21
Navn kurt
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Vi fangede den sidste torsk over 45 cm for 3 år siden, der er en del små torsk på dybt vand. Med hensyn til fladfisk er der langt imellem hvor man før kunne fange en god portion.
NR 22
Navn Lennert Petersen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Nogle tidligere rigtig gode pladser til fladfisk er totalt døde, og man skal efterhånden langt væk fra området før der er fisk at fange. De nordmænd må sgu selv rense deres eget slam, så kan de lede det ud hvor de vil, bare det er renset ordentligt.
NR 23
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Ingen torsk i et par år nu, stort set kun enkelte hornfisk i sæson.
NR 24
Navn Robert Meulengracht
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Tidligere var der stort set altid torsk i Agersøsund. Det er nu en sjældenhed. Finder man torsk er de meget små. Har fisker i Agersøsund jævnligt i 25 år. Da værket skar ned og der ikke røg varmt spildevand ud gik fiskeriet lidt ned, men der var stadig mange torsk. Efter RGS90 startede op er det konstant gået dårligere. Nu er der stort set ikke torsk. Man kan sejle i området en hel dag uden at kunne se fisk på ekkoloddet.
NR 25
Navn Michael
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Specielt torskebestanden er faldet til noget nær ingenting
NR 26
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Fanger fære fisk især fladfisk
NR 27
Navn Lars Weidekamp
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Ingen torsk Masser af krabber i skrubbegarnene og få flade
NR 28
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Mindre og mindre fisk... især torsk
NR 29
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Jeg sætte garn og ruser og lige så fiske jeg med stang og pilk kan næste ikke Find torsk mere der ude og i rusen om efteråret plejer jeg og have mange små torsk i min ruser det er næste slut sidste år og forrige år har jeg måske været heldig og haft 20 små torsk i rusen det er gået meget ned mhv Carsten
NR 30
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 31
Navn Johnny Petersen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Jeg er fra Agersø, og har fisket hele livet i sundet. Min far var fisker på øen, så jeg kender sundet. Det har været et godt og alsidigt fiskeri indtil for ca 4 år siden. Derefter er det gået voldsomt tilbage, og nu er det næsten kun "trækfisk" der kan fanges (sild, hornfisk og makrel). Standfiskene er næsten væk.
NR 32
Navn ZINKADUSEN
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Synes det er blevet sværere at finde de torskebuler. Torsken er blevet mindre. Også Længere mellem fladfisk med størrelse
NR 33
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 34
Navn Christian Colstrup 53392995
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Har fisket fra båd i 15 år og undervandsjaget i 5 år i dette område. Før var der torsk og fladfisk overalt, men idag er der næsten intet. Vi ser næsten ingen krabber og ålekvabber. De blåmuslinger vi ser er utroligt små og blæretangen er næsten væk. Der er virkelig sket noget alvorligt inden for de sidste 2-3 år
NR 35
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 36
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 37
Navn Maria
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Før i tiden kunne man sejle ud og fange til aftensmaden men det kan man overhovedet ik mere
NR 38
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Jeg sejler daglig med lystfisker fra spodsbjerg havn og har gjordt i mange år. Fiskeriet nord for spodsbjerg har for 6 til 10 år siden være rigtigt godt den vej oppe men de sidste 5 år er både fladefisk samt torsk sild sej langer. Blevet væk den vej oppe. Alt fiskeri forgår idag syd for spodsbjerg. Og jeg tror det skylles udledning fra agersø
NR 39
Navn Thomas Høstbo
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Før i tiden var der altid fisk. Massere fisk. I dag er der stort set ikke nogle tilbage
NR 40
Navn Søren klose
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Tidligere kunne man altid hive en torsk men de sidste år er det nærmest umuligt.
NR 41
Navn Mads Kongsgaard Engelund
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning For år tilbage (6-7 år) var der et godt fiskeri i området. I de seneste år er torsk og havørred gået kraftigt tilbage.
NR 42
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 43
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning i 2013 -2015 var der fisk at fange uden problemer ,nu kan man forsøge sig en hel dag og ikke fange noget .
NR 44
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 45
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Jeg har fisket i Agersøsund siden slut 80'erne, og i mange år var det jo liv og glade dage, med mange fisk som blev taget med stang og net. Siden rgs90 blev anlagt, er det konstant gået ned af bakke, og nu skal man være heldig at fange noget som helst, og hvis man er heldig, er det somregel kun fisk på gennemrejse.
NR 46
Navn Michael Rosenfeld
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Havørred og torsk er især ramt, tror ikke der findes torsk i Agersøsund længere. De flade bliver markant tyndere. Bunden har aldrig været så algebefængt som nu. Sidst jeg vær i bæltet mellem Agersø og omø, var der grønt slimet opblomstring allevegne og INGEN fisk, før i tiden var det et sikkert spot. Som UV jæger også, ser jeg stort set ingen fødefisk, man flere krapper.
NR 47
Navn John Jørgensen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Havde man for år tilbage været en tur rundt i Storebælt og ikke rigtig fanget noget ja så var et sikkert sted altid lige at sejle forbi Egholm ved Agersø ( Agersø sund ), ligge sig ved renden og drive ind mod det lave eller omvendt her kunne man altid fange en del ( flade ), det må man sige er slut
NR 48
Navn Hans
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Det er kun gået ned af bakke de sidste 6-8år.
NR 49
Navn Agersø Camping v/havnen - Knud Christiansen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Har haft mange lystfiskere (især tyske), som er kommet til Agersø fra Lohals, grundet den korte afstand til et godt fiskevand i Agersøsund. Det er dog aftaget voldsomt grundet manglen på torsk, som har deres interesse, hvorfor lystfiskerne paradoksalt flytter til NORGE !!
NR 50
Navn Klaus
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Der er blevet længere og længere mellem fiskene og slet ikke i samme mængder som tidligere. Er primært havørred der fiskes efter men de er også næsten væk efterhånden Fladfisk er også forsvundet med tiden
NR 51
Navn Søren-Anker Jensen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Storebælt Småbådsklub startede i 2014 og arrangerer hvert år en nytårs tur efter torsk, i 2014 sejlede medlemmerne ind før tid, da de havde fanget rigtig godt med torsk og ikke havde brug for flere. I 2019 blev der fanget en torsk, der blev fisket fra Stigsnæs værket og til broen så en kæmpe tilbagegang for torskebestanden på bare fem år. Fladfiskeriet er i samme periode gået meget tilbage og er nærmest ikke eksisterende, man skal være noget heldig for at fange et par stykker i både Storebælt og Agersøsund.
NR 52
Navn Rasmus christensen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Jeg som stort set den sidste erhvervs fisker tilbage på agersø kan bare se at der ikke er noget at sejle ud efter i agersøsund og store dele af Storebælt. Derfor har jeg set mig nød til at sejle væk fra hjem og familie 95 % af året For at kunne overleve. Det er et stort tab for mig at skulle være væk fra min familie. Men det er mindst ligeså stort et tab for en øen som agersø som altid har haft en fiskerihavn. Kan bare ud fra mine fangst journaler at fra 2014 er det bare gået en vej fra et fantastisk fiskeri til stort set 0 idag. Mvh fisker Rasmus christensen Kr19 zita. PS i kan bare ringe vis jeg kan hjælpe med noget. 22898154
NR 53
Navn Brian Milkowski
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Fiskeriet efter de arter med fast bestand i Storebælt om omegn er stortset uddødt. Her snakkes torsk og fladfisk mv. Vi kan snart kun finde sæsonfisk som hornfisk, makrel, sild osv. Da jeg var knægt var området nord for Onsevig et mekka for issinger. Nu er de stortset væk. Det er generelt en frygtelig tendens for bestanden af fisk i vores indre danske farvande. Jeg frygter virkelig fremtiden for vores vandmiljø og tilhørende fiskebestande!!
NR 54
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 55
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 56
Navn Søren
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Prøve
NR 57
Navn Bjarne Christensen Strandbakken 60 4736 Karrebæksminde Tlf.:71750315
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Jeg har igennem 50 år fulgt erhvervs-og lystfiskeriet fra Svinø, Bisserup og især iAgersøsund. Der var 30-40 familier der levede af fiskeriet, der var 3 både der sejlede med lystfiskere fra Agersø og der var store lystfiskekonkurrencer med internationalt deltagelse. Masser af småbåde der fiskede torsk og fladfisk, der var fisk til alle. Erhversfiskerne er væk, de familier der har fisket i generationer har måtte lægge op. Vi andre, der har lystfisket i mange år har oplevet, at der er blevet længere imellem at vi fanger en fisk. I år, 2020, har vi haft ture hvor vi 3 mand har fisket en hel dag fra båd uden at fange en eneste fisk i Agersøsund. Vi prøver at fiske de ’gode steder’ og prøver nye i , det er bare helt dødt. Anne Bjergvang skrev et debatoplæg i SJT i uge 46 i 2017 om udledningen af spildevand fra industrien ved Stigsnæs, det fik mig til at henvende mig til Dansk Naturforening uden resultat. En håndfuld mennesker har igennem en del år kæmpet for at få indsigt og svar på relevante spørgsmål vedrørende udledningen uden resultat. I 2019 blev der udledt over 1 million liter spildevand i Agersøsund, skal vi finde os i det? Hvad skal der til for at få de ansvarlige op af stolen? Skal vi op at sidde foran Slagelse Rådhus i bedste Greta Thunberg stil? Med stor bekymring på miljøets vegne
NR 58
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 59
Navn Palle Iversen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Jeg er trawlfisker i storebælt fisker i dybtvands ruten ved Langeland efter fladfisk jeg har i år bemærket at rødspætten forsvinder mere og mere syd på og ulken er kommet ud i det dybe vand i store mængder det er ikke et sundheds tegn hvad bliver det næste.
NR 60
Navn Anders Asbjerg Hybschmann
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Man har før i tiden altid kunne sejle ud i Agersø sund og fange torsk. Der er blevet meget svært og finde dem. Der er næsten ikke noget til bage
NR 61
Navn Jan RAsmussen
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Jeg har fisket hele livet og var ejer af kutteren KR.164 fra 1979 til 2018. I 1996 fangede vi 128 t torsk hvor 80% af dem blev fanget i Smålandsfarvandet. Hvis man kan fange en i dag er man en san helt. Fra 2003 til 2016 var der meget store mængder af rødspætter i Storebælt, 30 t- 50 t pr. år. Der var ingen af de rødspætter der søgte ind i Agersø og Omøsund eller i Smålandsfarvandet. I dag er fiskene i Storebælt også væk, de trækker syd på. Der er ingen tvivl om at rensningsanlægget R.G.S er skyld i dette, alt begyndte at forandre sig da man begyndte at importere spillevand fra Norge. Det der foregår er den største miljø katestrofe i Danmarks historien, Cheminova, Proms kemiske fabrikker og Grenstedværket er vand ved siden af det der foregår her på Stigsnæs.
NR 62
Navn Kristian Carøe
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Det er tydeligt at der er sket et eller andet med fiskebestandene i Agersøsund og Storebælt generelt. Specielt er torskene væk, men også andre arter som fx rødspætter, skrubber og ising er blevet væsentlig sværere at finde. Årsagen skal findes, så der kan blive gjort noget ved problemet!
NR 63
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 64
Navn Søren E Petersen TEAM SEP
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Jeg har tidligere skrevet at klubben burde få foretaget en vandprøve af et uvildigt firma. Slå op om nogle vik donere penge -. Jeg er klar!!
NR 65
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 66
Navn
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning
NR 67
Navn Kay Scharck
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Der er kun meget små torsk. Ingen størrelsesmæssig variation. Fladfiske fangster er gået voldsomt tilbage.
NR 68
Navn karsten
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning fiskeri i Agersøsund og Storebælt jeg har fisket siden år 1994 og har altid kunne finde fisk af den ene eller anden art men sådanne er det bestemt ikke mere de sidste 6 år er det kun gået ned ad barke ikke engang skrubber eller ising kan der fanges som der ellers altid har været til at fange i store mængder så som garnfisker gennem mange år har jeg nu måtte sande at det er et sluttet kapitel troen og håbet på fiskeri i Agersøsund og Storebælt er der ikke mere så båden er sat til salg
NR 69
Navn Michael
Vurdering Dårligere og dårligere
Uddybning Der er markant færre fisk.. Nogle steder er helt dødt
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com