Præmiefordelingen til Storebælt Cup 2019

Præmierækken ændrer sig en lille smule i år. Der ændres ikke noget i forhold til fladfiskerækken, artsrækken og juniorrækken, men vi tilføjer en præmierække for største rødspætte, største skrubbe og største ising. Her ud over er der også præmie for mest pointgivende fisk og største makrel. Man kan kun vinde 1. præmie i største rødspætte, … Læs mere