Referat – 2022

Dagsorden
§3 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen foreslår: Palle Jørgensen

Palle blev valgt som Dirigent

4 februar blev generalforsamlingen indvarslet, dermed er generalforsamlingen lovlig.

 1. Stemmeudvalg
  1. Bestyrelsen foreslår: Lasse Bager & Michael Poulsen

Lasse Bager og Michael Poulsen blev valgt.

Antallet af stemmerettede tilstede er :         27 Stemmeberettiget.

 1. Formandens beretning

Hermed formanden beretningen for 2021.
Det var heldigvis et år hvor vi ikke var ramt så hårdt af restriktioner som året før og det lykkedes da også næsten at gennemføre alle arrangementer.

På medlemssiden ser det rigtig fornuftigt ud.

Der var været lidt afgang af medlemmer, men samtidig også en tilstrømning af nye medlemmer, lidt som vi plejer at se. Det aktuelle medlemstal er 81.

Hvis vi kigger på vores konkurrencer i 2021 så kan vi starte med klubmesterskabet.

Der var i alt 7 turen hvoraf kun 3 ture blev afholdt. De andre ture udgik pga. dårligt vejr.

De første 2 ture blev aflyst.

Så havde vi en tur fra Mullerup efter flade og hvor der stor opbakning med 14 både tilmeldt og 11 der deltog.

Så havde vi for første gang en 24 timers LE MAN tur fra Skælskør. En anderledes konkurrence hvor man kunne være på vandet i 24 timer, men hvor det også var tilladt at tage i havn for at sove, spise eller hygge. Igen var der stor tilslutning med 11 både tilmeldt. Det var nogle forrygende 24 timer for de fleste. Vejret var fantastisk og der blev fanget en del fisk. Enkelte var uheldige og blandt andet måtte favoritterne udgå før tid pga. motorproblemer, men det gav jo chance for at nogle andre kunne komme til.

De næste 2 ture blev aflyst og så var der nytårsturen efter torsk hvor der blev indvejet sølle 3 torsk.

Med sølle mener jeg det faktum at det er næsten umuligt at finde en torsk i Agersø sund.

Så igen et lidt amputeret klubmesterskab, men til gengæld stor opbakning til de ture der blev gennemført og ikke mindst rigtig god respons på vores 24 timer LE MAN tur, som selvfølgelig bliver gentaget i 2022.
Det betyder meget at I deltager så aktivt i turene, så mange tak for det.

Vores anden konkurrence “Storfanger” var der også godt gang i og 9 ud af 10 arter er repræsenteret. Der blev indmeldt i alt 100 godkendte fisk på storfangeren i 2021. Jeg kan lige nævne en ising på 695g, 2 makreller over kiloet, en havørred på 2,6kg og ikke mindst en kæmpe laks på hele 18,2kg.

Som noget nyt fik vi også en lotto udtrækning på de indmeldte fisk på storfangeren. Hver måned bliver der trukket lod om de fisk der er indmeldt og efterfølgende kan man så hente en eller flere præmier til en klubaften. I 2021 blev der uddelt 29 præmier. Udtrækningen kører videre. Man kan følge med på hjemmesiden under storfangermenuen og så lotto vindere.

Så vidt for konkurrencerne

Klubaftener

Vi fik først lov til at mødes og dermed genåbne sejlerstuen for klubaftener, i april måned. De første klubaftener blev afholdt som almindelige klubaftener med røverhistorier og hygge. Vi fik endda en rigtig spændende historie om en kæmpe laks fanget fra en båd uden styring. Vi fik også holdt en klubaften/sommerafslutning med pølser på grillen. I september måned havde vi besøg af Tore, som fortalte om Pighvarrens biologi og fiskeriet efter denne. Der var stor tilslutning til denne klubaften og det var vældig interessant. I december måned holdt vi juleafslutning med æbleskiver og gløgg og ikke mindst et julelotteri, hvor alle på nær en, gik hjem med en præmie.

Facebook gruppen

For et par år siden efterhånden, oprettede vi en Facebook gruppe for medlemmer af klubben. Den bliver brugt, men vi kan kun opfordre til at bruge den endnu mere. Brug den til at fortælle at I tager på vandet, smid et par stemningsbilleder op, når I er på tur, søg efter gaster, pral med nogle gode fangster, stil spørgsmål til hinanden og meget mere.

Aftaler

Omkring rabataftaler så har vi stadig rabataftaler med TopGrej, Grejbutikken i Næstved og Effektlageret. Med hensyn til Topgrej, så skal I fremover oprettes med telefonnummer i butikken, for at få rabatten. Det er nemt og tager 2 minutter når I er deroppe.

Vi prøver at genbesøge Korsør og Mullerup i 2022 for at se om vi kan få dem i tale omkring rabat på ramperne, men vi er ikke optimistiske.

Storebælt Cup

Vi havde glædet os til at afholde Storebælt Cuppen i 2021. Vi var lige kommet på den anden side af restriktionerne og der var stor opbakning fra sponsorerne, så det var med stor skuffelse at vi måtte aflyse pga. vejret. Det var et enigt cupudvalg, dommerpanel og samlet bestyrelse, der valgte at aflyse. Det værste tænkelige scenarie for vejret, var en realitet. Efterfølgende fik vi flere tilkendegivelser fra tilmeldte deltagere, der takkede os for måden at håndtere det på. De bakkede op om beslutningen og glæder sig til næste gang.

En del af præmierne er sendt retur, andre er gemt til Storebælt Cup 2022 og andre igen er brugt til julelotteri eller præmier til klubmesterskab/storfanger. Der blev også holdt en auktion for medlemmerne på nogle apparater fra sponsorer. Bestyrelsen har en oversigt liggende over hvilke præmier der er brugt i klubben, leveret retur osv. Den kan I altid få af se, hvis det skulle have interesse.

Alle Juniorer der var tilmeldt til Cuppen i 2021 fik en præmie tilsendt.

Rent hav miljø Nu

Omkring foreningen Rent havmiljø nu som klubben valgte at støtte i 2020 med et beløb, vil jeg også lige komme med en kort status omkring. Foreningen har stadig en masse aktiviteter i gang, men som bekendt tager ting tid, specielt i det her systemet hvor der skal laves rapporter og der skal indhentes dokumentation osv. Men helt konkret så har Rent havmiljø Nu møde med Århus universitet d. 28/3 om en undersøgelse af PFOS og andre tungmetaller i Agersøsund. Man har 10 frosne sæler liggende, som stammer fra Agersøsund, de skal også undersøges for disse stoffer. I uge 16 eller 17 har foreningen et møde med miljøministeriet hvor man skal diskutere import af Norsk spildevand. Foreningen har modtaget 500.000kr fra Velux fonden, som blandt andet går til at betale for de her rapporter. Så der sker bestemt en masse i foreningen og vores næstformand Søren-Anker, har masser at se til i Rent havmiljø. Hvis I ønsker at få uddybet noget i forhold til Rent Havmiljø Nu, så tag endelig fat i Søren.

Til sidst kigger vi lige lidt fremad ind i 2022

Der er kommet nye regler for fiskeri efter torsk og laks i 2022. Det betyder at vi har måtte rette i reglerne for storfanger konkurrencen. Torsk kan ikke meldes ind mellem 15. januar og 31. marts da der ikke må fiskes efter disse i denne periode. Laks med fedtfinne må stadig gerne vejes ind på storfangeren, da catch and release er tilladt. Vi kan opfordre til at man forsøger at behandle disse genudsætter laks efter bedst evne. Evt. med gumminet og vejeslyngler osv. Til klubmesterskabet, skal man tjekke op på reglerne for de enkelte ture, da de kan have andre regelsæt.

Klubmesterskabet er på 6 ture i år og tilmeldingen findes allerede klar på hjemmesiden.

Storfangere er også skudt i gang med 2 fisk indmeldt i januar.

Der er arrangeret 2 juniorture hvor alle medlemmer er velkomne og så er der arrangeret en sverigestur efter laks.

Jeg håber der bliver stor tilslutning til turene, så vi kan få en masse fiskeri og hygge på kontoen.

Omkring klubaftener i 2022, så har vi allerede en aftale om et trollingforedrag på plads og en aftale om et ekkolods/elektronik foredrag med Søren Vesth. Der ud over har vi flere ideer på tegnebrættet som der arbejdes på. Husk endelig at I er velkomne til at bidrage med ideer osv.

Til slut skal vil jeg lige runde Storebælt Cup 2022.

De store sponsorer vil meget gerne være med, pakhuset og havnen er reserveret til os. Vi begynder så småt at række ud til de første sponsorer i løbet af foråret og vi regner med at tilmeldingen åbner omkring juni måned.

Jeg glæder mig meget til at komme på en masse ture i jeres gode selskab.

Knæk og bræk.

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab

Regnskabet er desværre ikke godkendt endnu. Det sker snarest.

Kasseren gennemgik regnskabet.

Indtægterne i 2021 var på 28.632 kr.

Til sammenligning var indtægterne på 28.699 kr i 2020.

Udgifterne i 2021 var på 13.081 kr.

Til sammenligning var udgifterne på 12.211 kr i 2020.

Årets resultat i 2021 var på 4.396 kr.

Til sammenligning var årets resultat på 3.049 kr i 2020.

Der er 81 medlemmer, som er rimeligt

Regnskabet blev ikke godkendt, grundet at bilagskonsulenterne ikke har gennemgået og godkendt dette endnu.

På førstkomne klubaften fremlægges en kopi af det reviderede og underskrevne regnskab.

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent

Forslaget blev vedtaget.

 1. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  1. På valg er følgende medlemmer
   1. Formand Kristian Carøe – genopstiller, Kristian blev valgt
   1. Næstformand Søren-Anker Jensen – Genopstiller. Søren-Anker blev valgt.
   1. Bestyrelsesmedlem Brian Jensen – genopstiller ikke. Rene Søholt blev valgt
   1. Suppleant Carsten Fabricius – genopstiller. Carsten blev valgt
   1. Suppleant Johnny Gram – genopstiller. Johnny blev valgt
   1. Bilagskontrollant Michael Poulsen – genopstiller Michael blev valgt
   1. Bilagskontrollant Jannik Mørck – genopstiller Jannik blev valgt
 1. Eventuelt
  1. Præmiering af klubmester Per Olsen blev Klubmester.
  1. Præmiering af storfanger Brian Jensen blev storfanger i 2021 med 53 points.
  1. Præmiering af arterne:

Frits Jensen vandt ”Rødspætte” med en fisk på 490 gr

Patrick Larsen vandt ”Skrubbe” med en fisk på 748 gr

Brian Jensen vandt ”Ising” med en fisk på 695 gr

Bo Nygaard vandt ”Slethvar” med en fisk på 694 gr

Der blev ikke indvejet Pighvar i 2021

Per Mundt vandt ”Makrel” med en fisk på 1052 gr

Per Olsen vandt ”Havørred” med en fisk på 2600 gr

Per Olsen vandt ”Torsk” med en fisk på 4100 gr

Jannik Mørck vandt ”Hornfisk” med en fisk på 720 gr

Per Mundt vandt ”Laks” med en fisk på 18200 gr

        Klubben har ikke modtaget nogle forslag indenfor varslet.

 • Formanden takker Brian Jensen for samarbejdet i bestyrelsen.
 • Formanden takker Johnny Gram for arbejdet med storfanger og til klubaftener.
 • Det blev spurgt om Klubben giver tilskud til medlemmers deltagelse i andre end klubbens egne arrangementer. Dette er ikke et forslag til generalforsamlingen, men kan blive stillet rettidigt til næste generalforsamling.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com