Separeringen ved Storebælt

Ved Østbroen(Højbroen) er det forbudt at fiske i trafikseparingszonen (kan se nedenfor på tegningen).

Skibe under 20 meter skal helst sejle under broen andre steder end i trafiksepareringen, men det er IKKE ulovligt at krydse eller følge trafiksepareringen.

 

Ved Vestbroen(Lavbroen) er det forbudt at fiske i de afmærkede anduvningssejlløb og det er FORBUDT at krydse anduvningssejlløbene indenfor 500 meter nord og syd for broen. Se tegning nedenfor.

Udpluk af regelsættet:
For Østbroen altså Højbroen med Pylonerne gælder det:
Sejladsregler og forbud i Østerrenden
§ 10. Sejlads under Østbroen er kun tilladt for
skibe med en højde over vandoverfladen, som er mindre end 65,0 meter.
Stk. 2. Skibe med en største længde overalt på
20 meter og derover skal bruge trafikruterne i
trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø.
Stk. 3. Skibe med en største længde overalt på
ikke over 20 meter samt sejlskibe skal så vidt
muligt undgå sejlads i trafiksepareringens trafikruter mellem Østbroens to brotårne og i stedet benytte broens øvrige gennemsejlingsfag.
Stk. 4. Fiskeri er forbudt i den nordgående og
sydgående trafikrute i trafiksepareringen mellem
Korsør og Sprogø jf. bilag 3.
For Vestbroen, altså Lavbroen mod Fyn gælder det:
Sejladsregler og forbud i Vesterrenden

§ 12. Sejlads under Vestbroen er kun tilladt for
skibe med en dødvægtstonnage under 1000 tons
samt skibe med en højde over vandoverfladen,
som er mindre end 18,0 meter.
Stk. 2. Alle skibe med en bruttotonnage på 50
og derover, der ønsker at sejle under Vestbroen,
skal benytte de to afmærkede gennemsejlingsfag.
Stk. 3. For alle skibe gælder, at nordgående
skibe skal benytte det østlige gennemsejlingsfag,
og sydgående skibe skal benytte det vestlige
gennemsejlingsfag, jf. bilag 5.
Stk. 4. Ankring og fiskeri er forbudt i de afmærkede
anduvningssejlløb gennem Vestbroen
samt over en strækning på 500 meter i disse sejlløbs
forlængelse på den anden side af broen jf.
bilag 5.
Stk. 5. Inden for en afstand af 500 meter fra
Vestbroen er sejlads på tværs af farvandet ud for
gennemsejlingsfagene forbudt, jf. bilag 5.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com