Referat – 2016

Generalforsamling 2016

Dagsorden
§3 Generalforsamling:
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
  1. Valg af dirigent – Thomas Bøge.
  2. Valg af stemmeudvalg – Ebbe + Flemming
  3. Bestyrelsens beretning

Vi har siden sidste generalforsamling haft en medlemstilgang på over 50 % sådan at vi i dag er ca. 75 medlemmer, det må siges at være utroligt god gået.
Klubaftnerne har været et tilløbsstykke for meste, der har været mange spænd indlæg i løbet af året.
Klubturen, har igen i år været godt besøgt, her kan nævnes Agersøturen, Torsketuren.
Vi har fået en klar aftale med rampen her i Skælskør og arbejder i øjeblikket med Korsør samt Mullerup.
Økonomi, vi har i dag et godt økonomisk fundament, dette set i betragtning af vores korte levetid.

Vi har i årets løb udviklet et fantastisk samarbejde med SAS og SBL om bland andet fælles arrangementer, foredrag hvor blad. El i båden var et emne og der arbejdes i øjeblikket med et par arrangementer i det røde pakhus, med Mikkel Behag Eriksen, Kurs mod fjerne kyster. Næste vinter vedligehold af Båd ”glasfiber” VHF kursus.
Wolfgang, Rene sider for os i samarbejdsudvalget.
Storebælt Cup 2015.
Blev afviklet med bravur og har skabt respekt om vores klub.
Vi har udviklet en hel drejebog til fremtiden, jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle involverede for en kæmpe indsats.
Vi gentager succesen til september 17-18, så husk at sætte kryds i kalenderen.
SM mesterskab.
Vi har taget denne ide som Thomas Bøge er idemand til, den afholdes af den vindene klub og er ikke tænkt som et præmie stævne, men mere en udfordring og det er blevet modtaget positivt hos de andre klubber, SSK, Møn, Vestsjællands samt flere.
klubmesterskab/storfanger.
Vi har besluttet at starte op med klubmesterskab/storfanger fra 1 april, som vil give adgang til bla SM mesterskab m.m
En præsentation under eventuelt samt på hjemmesiden, så nu er bare med at tilmelde dine fangster.
Hjemmeside/info
Det er et stort arbejdsområde og meget vigtigt, vi har og vil gøre en stor indsats på dette område, da det jo er vigtigt for vores medlemmer at kunne følge med, vi er ved at finde et fornuftigt niveau for blanding mellem Hjemmeside og Facebook, ingen af dem kan stå alene i dag som information medie.
Bestyrelsen
Jeg vil gerne fremhæve vores bestyrelse og takke dem for et godt samarbejde, vi har lært meget det sidste år og har en god balance i bestyrelsen, hvor alle bliver hørt og har deres egen mening, det er et godt fundament for det fremtidige arbejde.
Der er selvfølgelig stadig udfordringer og en af de største er at der er så mange nye ideer til morgendagen arbejde, men vi er nødt til at trække vejret så alle kan følge med, det er det vi skal blive bedre til i det nye bestyrelses år, kun at bruge tid på væsentlige og vigtige ting for vores klub, så bliver vi jo nød at sortere lidt.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Bjarne og Flemming for deres indsats i bestyrelsen og håber at I stadig vil give en hånd med. Beretning enstemmig godkendt.
4.
5. Kasserens aflæggelse af revideret regnskab – Regnskabet enstemmig godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsens forslag pkt. 9 a.
7. Fastsættelse af kontingent for 2017 – Kontingent uændret
8. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
a. På valg er følgende medlemmer
i. Formand Ole Worm – genopstiller som formand – Enstemmig godkendt.
ii. Bestyrelsesmedlem Søren-Anker Jensen – genopstiller – Enstemmig godkendt
iii. Bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen – genopstiller ikke – Valgt Johnny Gram.
iv. Suppleant Flemming Nielsen – genopstiller ikke – Valgt Thomas Bøge.
v. Bilagskontrollant Jette Bramsted – genopstiller – Enstemmig godkendt.
vi. Bilagskontrollant Palle Mårtensson – genopstiller – Enstemmig godkendt.
b. Bestyrelsen indstiller at Johnny Gram vælges som erstatning for Bjarne Andersen
c. Derudover skal besættes endnu en suppleant plads – Torben Kristensen Enstemmig godkendt.
9. Forslag til ændring af ordlyd i vedtægternes § 3 Generalforsamling
a. Det forslås at revideret fjernes fra vedtægterne – Godkendt.
10. Eventuelt: Bornholmer turen, spørgsmål kontakt Bjarne Andersen. Husk senge linned og håndklæder.
11. Søren fortalte om hjemmesiden og det blev aftalt at man i en prøve periode skal kunne slette sine indlæg. Husk at orientere jer om nye tiltag på hjemmesiden.
12. Henning fra havnen efterspurgte om vi på aftenskole niveau, kunne lave noget undervisning
Om småbådsfiskeri. Bestyrelsen lovede at se på det.
13. Ole og Thomas gennemgik de nye tiltag på vores forsikring, de vil blive lagt op på hjemmesiden når de er klar.
14. Thomas gennemgik vores storfanger og regler. Dette tiltag startede den 01.04.16. Se arter regler mm. På hjemmesiden
15. Hvis der er nogen som kunne tænke sig at hjælpe til i nogle udvalg så meld lige ind.
16. I skal alle have tak for en god aften. Hilsen Bestyrelsen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com