Referat – 2024

Referat Generalforsamling i Storebælt Småbådsklub 23. marts 2023:

Dagsorden

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Stemmeudvalg
  1. Bestyrelsen foreslår: Lasse Bager + medlem vælges på dagen
 3. Formandens beretning

Hermed formandens beretning for 2023

Medlemmer

På medlemssiden er vi gået en del tilbage, faktisk omkring 20 medlemmer. Samlet set under hele paraplyen, er alle klubberne gået omkring 100 medlemmer tilbage og det var vel at mærke før alle havde haft sidste frist for betaling, så tallet er nok større. Grunden skal nok, blandt andet, findes i de strammede regler for fiskeriet efter laks og torsk, i alt snakken om manglende fisk generelt. Vi ser også mange både til salg lidt pt. Vi må se hvordan det forløber hen over året, men pt er vi nede på 60 medlemmer i klubben.

Konkurrencer

Klubmesterskab

Klubmesterskabet sidste år, bestod det af 10 ture, hvor kun 3 ture blev afviklet. Resten måtte aflyses pga. vejret. Så det var kun en tur mere gennemført end forrige år. I år har vi 9 ture som alle har en reserveredag. Så vi håber at kunne komme lidt mere på vandet i år. Den første tur blev dog aflyst da hele weekenden blæste væk, anden tur blev afholdt i strålende vejr. Desværre kun med 3 både tilmeldt. Husk endelige også at tilmelde jer turene hvis I bare har en intention om at deltage. Tilmeldingen er ikke bindende, men det betyder måske noget for andre at se, at der faktisk er tilmeldte til turene og så kan vi måske få flere til at deltage.

Storfanger

Kigger vi på vores anden konkurrence, storfangeren, så har I meldt flere fisk ind til den i 2023 end I gjorde I 2022. I 2022 indmeldte I 59 godkendte fisk, men i 2023 var der indmeldt 102 fisk. Der er meldt fisk ind i 7 ud af 10 arter. Alt i alt over årene er der indmeldt i alt 594 godkendte fisk på storfangeren. I top 3 har vi 108 indmeldte skrubber, 92 isinger og 85 rødspætter. I kan finde statistikken inde på hjemmesiden under storfanger menupunktet hvis det skulle have interesse.

Lottoudtrækning

Vi uddelte 23 præmier på lottoudtrækningen sidste år. Det er det her med at vi hver måned trækker lod om de fisk der er indmeldt på storfangeren. Hvis man vinder i udtrækningen kan man hente præmien på en klubaften. Udtrækningen kører videre. Man kan følge med på hjemmesiden under storfangermenuen og så lotto vindere. Der er kommet nye præmier i præmiekassen, så det er bare med at få indmeldt nogle fisk.

Klubaftener

Sidste år havde vi flere spændende foredrag. Vi havde besøg af Søren Cille 2 gange. En gang hvor han fortalte om artsfiskeri og en aften hvor han fortalte om Galathea 3 ekspeditionen, som han deltog i. Så havde vi en aften med kortplanlægning med skipper fra Baunen. En heldig flok medlemmer var også på en aften sejltur med Baunen og det skulle efter sigende have været en rigtig spændende tur.

Vi fik også holdt en lille grejaften og så en del klubaftener bare med røverhistorier og hygge.

Igen i 2023 havde vi sørget for et par syngende vægtere til vores sommerafslutning med pølser og grill.

Juniorture

I 2023 var der igen lavet 2 juniorture. En efter makrel og en efter hornfisk. Desværre måtte makrelturen aflyses pga vejret, men hornfisketuren blev gennemført og der blev fanget godt med horn. Desværre var der ikke så mange juniorer til turene og der har ikke været den store lyst til at lave flere juniorture i år. Men hvis nogen skulle have lysten, så sig endelig til.

Klubture

Der var igen i 2023 klubtur til Sandham. Der var 6 både tilmeldt denne tur.

Aftaler

Omkring rabataftaler så har vi stadig rabataftaler med TopGrej og Effektlageret.

Storebælt Cup

Vi fik endnu engang skudt Storebælt Cuppen i gang 2023. Der var igen kæmpe opbakning fra sponsorerne og vi nåede en præmiesum på over 100.000kr. Deltagermæssig var der 30 tilmeldte og det er lige i underkanten af hvad vi synes er fornuftigt. Dog løber det stadig rundt. Den nedre grænse ligger på omkring 25 både. Men alt i alt forløb konkurrencen som den skulle og her skal også lyde en kæmpe stor tak til alle de frivillige medlemmer der stillede og gav et kæmpe nap med om fredag og weekenden igennem. Det betød virkelig meget og det sætter bestyrelsen stor pris på.

Æresmedlem

Vi udnævnte i 2023 også et æresmedlem af klubben, nemlig Søren-Anker Jensen. Han fik titlen for sig store arrangement i kampen for vores lokale havmiljø.

Fjæsing

2023 var også året hvor vi havde hele 3 medlemmer der stak sig på en fjæsing. De reagerede vidt forskelligt på stikkene og desværre har 2 af dem stadig mén af stikkene. Så den fjæsing er altså ikke for sjov. Tag det alvorligt og pas på jer selv.

Til sidst kigger vi lidt ind i 2024

I år har klubben faktisk eksisteret i 10 år. Det kigger vi selvfølgelig ind i hvordan vi skal fejre. Hvis I medlemmer har ideer eller lyst til at hjælpe, så tag endelig fat i en fra bestyrelsen. Der vil blive nedsat nogle udvalg der skal arbejde med blandt andet hvordan vi skal fejre jubilæet.

Det er også 10. gang vi skal planlægge Storebælt Cup, så vi skal også kigge ind i hvordan vi kan lave en special udgave af cuppen.

Som tidligere nævnt så er torskefiskeriet helt lukket ned i 2024. Der må ikke fiskes efter torsk. Reglerne for laksefiskeriet er uændrede og det er altså stadig fedtfinnen der bestemmer om en laks må hjemtages.

Der er som sagt arrangeret 9 ture i klubmesterskabet, hvoraf der er 7 tilbage. Husk at tilmelde jer hvis I har intention om at deltage. Vi har prøvet at ryste posen lidt i forhold til hvordan vi skal fiske efter de forskellige arter og har blandt andet lagt makrelturen i sammen weekend som DM i makrel. Så man kan deltage i begge dele hvis man har lyst til det.

Der er desværre ikke en tur til Sandhamn i planerne i år, men der går rygter om en tur til en af de store svenske søer i maj måned. Jeg er ret sikker på at I vil høre mere om den tur meget snart.

Vi har ikke fået nogle arrangementer i planen for klubaftener endnu, men vi har et par ideer i bogen. Skulle du sidde med en ide, så kom endelig til bestyrelsen med den.

Husk at kigge i kalenderen og se hvad der sker. Det foregår på hjemmesiden.
Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i 2023 og en specielt tak til Johnny Gram som altid sørger for at vi er klar til at holde klubaften uanset om han selv deltager eller ej. Så tak!

Jeg glæder mig til en masse hyggeligt samvær på vandet og i klubben med jer alle sammen. Knæk og bræk

Beretningen blev godkendt

 • Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab

Regnskabet blev godkendt

 • Behandling af indkomne forslag

Indkommen forslag:

Der er indløbet et forslag om at medlemskort og klistermærker bliver sendt til medlemmet så snart der er betalt for medlemskab, så det ikke først modtages i februar/marts måned.

 • Først vil jeg lige sige at grunden til at der har været leveringstid på medlemskort og klistermærker indtil nu, er at vi selvfølgelig gerne vil have alle betalinger i hus og afvente dem der ikke får betalt første gang. Når der så er helt styr på hvem der har betalt, så skal medlemskortene printes. Når det er gjort, så ville vi gerne uddele så mange som mulig på klubaftenerne, da et brev koster 25 kr. Så det er begrundelsen for at der har været leveringstid.
 • Bestyrelsen har vendt forslaget og vi er enige i at det har taget for lang tid at få medlemskortene ud til jer. Så vores forslag er at vi dropper de fysiske plastik medlemskort. Vi skal ikke bruge dem til noget i praksis. Så sender vi et elektronisk bevis når der er betalt og så kan klistermærkerne hentes på den klubaftenen i januar måned. Hvis ikke man får hentet dem på første klubaften, hvilket tæt på 70% ikke får gjort, så sender vi klistermærker til dem vel vidende at det koster i omegnen af 1000 kroner. Hvad siger medlemmerne til den plan?

Det blev vedtaget af et fjertal, at plastikkortene bliver afskaffet og erstattes af et elektronisk medlemsbevis. Samtidig rykkes faktureringsdatoen til 1. november.

 • Fastsættelse af kontingent for 2025
  Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2025
 • Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  På valg er følgende medlemmer
RolleNavnPå valgGenopstillerBestyrelsen foreslår
FormandKristian Carøe2024Ja
NæstformandSøren-Anker Jensen2024Ja
KasserLasse Bager2025
SekretærDaniel Andreasen2025
Bestyrelsesmedlem 1Rene Søholt2024Ja
Bestyrelsesmedlem 2Janik Kristensen2025NejDian Heesche
Bestyrelsesmedlem 3Johnny Gram2024NejMichael Jørgensen
Suppleant 1Per Olsen2024Ja
Suppleant 22024Johnny Gram
Bilagskontrollant 1Jannik2024Ja
Bilagskontrollant 2Smeden2024Ja
 • Eventuelt
  – Information omkring samarbejde med DSF

– Præmiering af klubmester
Klubmester 2023 blev Dennis Hansen med 29 point – Præmieres med gavekort til Topgrej på 1500,- (Dennis er på ferie i Frankrig pt).

– Præmiering af storfanger

Præmiering af storfanger

Storfanger 2023 blev Per Olsen med 45 point – Præmieres med gavekort til Topgrej på 1000,-

 1. Største Rødspætte gik til Dennis Hansen og var på 1050gram. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
 2. Største Skrubbe går til Patrick Larsen og var på 857gram. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
 3. Største Ising går til Per Nygaard og var på 424gram. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,- (Per er med Dennis på ferie)
 4. Største makrel går til Per Mundt og var på 946gram.  Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
 5. Største havørred går til Brian Firefighter og var på 3,220kg.  Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,- (Brian er på Bornholm til laksekonkurrencen)
 6. Største hornfisk går til Per Mundt og var på 760gram.  Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-
 7. Største laks går til Janik Kristiensen og var på 15,7kg. Præmieres med gavekort til Topgrej på 500,-

Der blev ikke indvejet pighvar, slethvar eller torsk

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com