Ændring i bestyrelsen

Michael Jørgensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen og derfor indtræder suppleant Johnny Gram på Michaels plads indtil næste generalforsamling. Michael er stadig at finde i klubben som aktivt medlem. Bestyrelsen takker Michael for sin indsats På vegne af bestyrelsenKristian Carøe

Kassereren har fået snue

Som lovet på generalforsamlingen, så var det planen at et underskrevet regnskab skulle forelægge i morgen til klubaftenen. Beklageligvis har kassereren fået en grum snue og bilagskontrollanterne har sammen med kassereren valgt at udsætte gennemgangen. Så vi bliver nødt til vente til næste klubaften med at se det underskrevne regnskab. På vegne af kassereren og … Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamlingen for 2021 er gennemført. Det var med spisning først og så afholdelse af ordinær generalforsamling efterfølgende. Der var vist bredt enighed om at smørrebrødet var en god ide og alle må være blevet mætte, for der var da mad i overskud. Referatet af generalforsamlingen findes her. På næste klubaften, som er torsdag d. 31/3, … Læs mere

Dagsorden til generalforsamling d. 15/3-2022

Hermed dagsorden til den varslede generalforsamling i Sejlerstuen på Skælskør havn, tirsdag d. 15/3-2022 kl. 19.00. HUSK tilmelding! Denne gang er klubben vært for gratis øl/vand og 2 stykker smørrebrød pr deltager, derfor er tilmelding vigtig, så vi ved hvor meget der skal købes. Tilmeldingen findes her. Dagsorden §3 Generalforsamling: Valg af dirigent Stemmeudvalg Bestyrelsen foreslår: Lasse … Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Vi indkalder hermed til generalforsamling i Sejlerstuen på Skælskør havn, tirsdag d. 15/3-2022 kl. 19.00.Dagsordenen udsendes snarest og for god ordens skyld, så er det generalforsamlingen for 2021, der afholdes nu. HUSK tilmelding! Denne gang er klubben vært for gratis øl/vand og 2 stykker smørrebrød pr deltager, derfor er tilmelding vigtig, så vi ved hvor … Læs mere

Husk generalforsamling i aften kl. 19.30

“Det Røde Pakhus” på Skælskør havn tirsdag d. 1/6-2021 kl. 19.30 Dagsorden §3 Generalforsamling: Valg af dirigent Stemmeudvalg Formandens beretning Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab Behandling af indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: §4: Et bestyrelsesmedlem skal i sit virke som bestyrelsesmedlem overholde den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark, herunder medvirke til at foreningen i … Læs mere

Generalforsamlingen rykkes 30 minutter!

“Det røde pakhus” bruges som test-center for tiden. De har lige udvidet deres åbningstid og derfor er vi tvunget til at rykke generalforsamlingen fra kl. 19.00 til kl. 19.30. Så derfor starter generalforsamlingen d. 1/6-2021 kl. 19.30 Dagsorden til ordinær generalforsamling i “Det Røde Pakhus” på Skælskør havn tirsdag d. 1/6-2021 kl. 19.30 Dagsorden §3 … Læs mere

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling i “Det Røde Pakhus” på Skælskør havn tirsdag d. 1/6-2021 kl. 19.00 Dagsorden §3 Generalforsamling: Valg af dirigent Stemmeudvalg Formandens beretning Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab Behandling af indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: §4: Et bestyrelsesmedlem skal i sit virke som bestyrelsesmedlem overholde den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark, herunder … Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Vi indkalder hermed til generalforsamling i “Det Røde Pakhus” på Skælskør havn tirsdag d. 1/6-2021 kl. 19.00. Vi har valgt pakhuset, da det ligger lige ved siden af Sejlerstuen og har det større areal, der gør at vi kan sidde med afstand osv. Dagsordenen udsendes snarest og for god ordens skyld, så er det generalforsamlingen … Læs mere

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com