Dagsorden til Generalforsamling d. 23/3-2023

Hermed dagsorden til den varslede generalforsamling i Sejlerstuen på Skælskør havn, torsdag d. 23/3-2023 kl. 19.00.

HUSK tilmelding! Denne gang er klubben vært for gratis øl/vand og 2 stykker smørrebrød pr deltager, derfor er tilmelding vigtig, så vi ved hvor meget der skal købes. Tilmeldingen findes her.

Dagsorden

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Stemmeudvalg
  1. Bestyrelsen foreslår: Lasse Bager + medlem vælges på dagen
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forslag om deltagelse i ny organisation ” Småbådsklubberne i Danmark” status er at 9 klubber med ~3.700 medlemmer vil samle sig i en organisation. Læs mere her: Småbådsklubberne i Danmark – Storebælt Småbådsklub (storebaelt-smaabaadsklub.dk) Bemærk at du skal være logget ind for at kunne læse ovenstående link.
  Bestyrelsen bakker samlet op omkring indmeldelsen i sammenslutningen
 7. Fastsættelse af kontingent for 2024
  Vores kontingent har været uændret siden 2014 og med det nye samarbejde med Småbådsklubberne i Danmark og de generelle prisstigninger foreslår bestyrelsen at vi stemmer om følgende forhøjelser i 2 step.
  • Fra 50kr til 350kr fra 2024 for at dække indbetalingen til DSF
  • Med yderligere 50kr til 400kr, for at imødegå inflationen, generelle prisstigninger og opretholde nuværende niveau af service til medlemmerne
 8. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  På valg er følgende medlemmer
RolleNavnPå valgGenopstillerBestyrelsen foreslår
KasserLasse Bager2023Ja 
BestyrelsesmedlemPeter Sander2023NejJanik Kristensen
BestyrelsesmedlemMichael Jørgensen/Johnny Gram2023NejDaniel Andreasen
BestyrelsesmedlemPer Iversen2023Ja 
Suppleant 1Johnny Gram2023JaJohnny Gram
Suppleant 2Carsten Fabricius2023NejPer Olsen
Bilagskontrollant 1Jannik2023Ja 
Bilagskontrollant 2Smeden2023Ja 

9. Eventuelt
– Præmiering af klubmester
– Præmiering af storfanger

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Send eventuelle forslag til formand@storebaelt-smaabaadsklub.dk

Skriv en kommentar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com