Referat – 2023

Referat Generalforsamling i Storebælt Småbådsklub 23. marts 2023:

Ole Worm:

Medstifter og tidligere formand Ole Worm er gået bort.

Til ære for Ole Worms minde afholdt generalforsamlingen et minuts stilhed.

Dagsorden

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Palle Sørensen – Palle Sørensen blev valgt.

Palle konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslår: Lasse Bager + Michael Poulsen – De blev valgt.

3. Formandens beretning

Formandsberetning 2023

Hermed formandens beretning for 2022

”Medlemmer

På medlemssiden ligner det nogenlunde de andre år. Vi er pt 72 medlemmer. Det betyder at vi har mistet 10 siden sidste år, men hvis det går som det plejer, så får vi en håndfuld medlemmer i løbet af året. Vi er 20 mindre end da vi var allerflest.

Konkurrencer

Klubmesterskab

Kigger vi på klubmesterskabet sidste år, så bestod det af 6 ture, hvor kun 2 ture blev afviklet. Resten måtte aflyses pga. vejret. Så det ligner desværre lidt forrige år og blev et meget amputeret klubmesterskab. Der var dog god opbakning til turene og det betyder meget at I deltager og melder jer til. Så tak for det. I år har vi dog hele 10 ture, hvor af de 2 første desværre blev aflyst, men vi håber at det bliver meget bedre med resten af turene. Så husk endelige også at tilmelde jer turene hvis I bare har en intention om at deltage. Tilmeldingen er ikke bindende, men det betyder måske noget for andre at se, at der faktisk er tilmeldte til turene og så kan vi måske få flere til at deltage.

Storfanger

Kigger vi på vores anden konkurrence, storfangeren, så har der også været meldt mange fisk ind til den, men ikke lige så mange som året før. I 2022 har der været indmeldt 59 godkendte fisk (mod 100 i 2021). Der er meldt fisk ind i 7 ud af 10 arter. Jeg kan nævne en skrubbe på 930gram, en ising på 500gram og en makrel tæt på kiloet. Alt i alt over årene er der indmeldt i alt 493 godkendte fisk på storfangeren. I top 3 har vi 85 indmeldte skrubber, 74 isinger og 69 makrel. I kan finde statistikken inde på hjemmesiden under storfanger menupunktet hvis det skulle have interesse.

Lottoudtrækning

Vi uddelte 17 præmier på lottoudtrækningen sidste år. Det er det her med at vi hver måned trækker lod om de fisk der er indmeldt på storfangeren. Hvis man vinder i udtrækningen kan man hente præmien på en klubaften. Udtrækningen kører videre. Man kan følge med på hjemmesiden under storfangermenuen og så lotto vindere.

Klubaftener

Sidste år var der flest hygge klubaftener med røverhistorier og som noget nyt, var der også kage til en del af dem. Det fald i meget god jord fornemmer jeg. De blev i hvert fald spist. Vi hold en kage, knob og splejsning klubaften, hvor Henning var forbi og lærte os nogle knob og viste os hvordan man splejsede et øje i et reb. Flere af os blev ret ferme til at splejse og andre skulle måske bare nøjes med at spise kage. Ingen nævnt ingen glemt.

Vi have en hyggelig sommerafslutning med pølser på grillen. Det var ret godt besøgt og vi havde også arrangeret at et par vægtere kom forbi og sang en sang for os. Eller det var måske mere et tilfælde at de kom forbi.

Juniorture

Som noget nyt, havde Per Olsen ytret ønske om at lave et par juniorture i klubregi. Det bakkede klubben selvfølgelig op omkring og vi startede med en hornfiskekonkurrence her fra Skælskør. Det skulle have været fra Korsør, men pga. vinden den dag, valgte vi at skyde i gang fra Skælskør. Der blev fanget mange hornfisk og efterfølgende var der hygge på havnen med indvejning, pølser og sodavand. Per havde også i samarbejde med klubben få fat i lidt præmier som vi kunne uddele til de cirka 12 unge juniorer der deltog. Et virkelig godt tiltag og Per har allerede sat 2 nye juniorture i kalenderen for i år. Desværre måtte tur 2 udgå i 2022 pga. vejret.

Aftaler

Omkring rabataftaler så har vi stadig rabataftaler med TopGrej, Grejbutikken i Næstved og Effektlageret. Husk at få jer oprettet med telefonnummer i Topgrej.

Storebælt Cup

Vi fik endelige skudt Storebælt Cup i luften igen i 2022. Der var igen kæmpe opbakning fra sponsorerne og vi nåede en præmiesum på over 130.000kr. Deltagermæssig var der desværre kun 28 tilmeldte og det er lige i underkanten af hvad vi synes er fornuftigt. Dog løber det stadig rundt med et overskud på cirka 1000kr. Den nedre grænse ligger på omkring 25 både. Hvad der er årsagen til de relativt få deltagere kan jeg ikke sige, men jeg kan sige at en stor del af deltagerne kom personligt hen til mig og udtrykte stor begejstring for et af de bedste stævner i DK med hensyn til afvikling, faciliter og ikke mindst flotte præmier. Her skal også lyde en kæmpe stor tak til alle de frivillige medlemmer der stillede og gav et kæmpe nap med om fredag og weekenden igennem. Det betød virkelig meget og det sætter bestyrelsen stor pris på.

Rent Havmiljø

Vi er jo alle meget interesseret i vores lokale havmiljø og Søren-Anker kæmper stadig utrætteligt en hård kamp for at råbe vores politikere op omkring de store problemer vi ser i Agersøsund. Nu har vi set at det både har været i medierne og at det er kommet på dagsordenen i folketinget, så vi håber at det store arbejde snart bærer frugt. En stor tak til Søren-Anker for det kæmpe arbejde.

Til sidst kigger vi lidt ind i 2023

For at tage tråden op fra Storebælt Cup, så kører vi på en gang til og ser hvordan det arter sig i år. Vi håber at der kommer mange flere deltagere.

Omkring reglerne for fiskeri for laks og torsk, så er de stort set uændret for 2023, dog med den ene væsentlige detalje, at der er kommet en stramning for 2023 der siger, at når man har fanget den første fedtfinneklippede laks, så skal fiskeriet stoppe for den dag uanset om laksen genudsættes eller ej. Nogle helt urimelige regler som også er umulige at kontrollere. Det kommer vi lidt nærmere ind på senere. Men det betyder også at reglerne for storfanger også uændret fra sidste år. Det betyder at torsk ikke kan indvejes mellem 15. januar og 31. marts. Laks med fedtfinne må gerne indvejes, da C&R fiskeri er lovligt på dem.

Der er som sagt arrangeret 10 ture i klubmesterskabet, hvoraf der er 8 tilbage. Husk at tilmelde jer hvis I har intention om at deltage. Der er arrangeret sverigestur igen i år og der er allerede tilmeldte til turen. Der er også 2 juniorture i kalenderen, så kig endelig i kalenderen og se alt hvad der sker. Det foregår på hjemmesiden.

Omkring klubaftener, så kommer Søren vest på torsdag og holder et elektronikforedrag, vi har aftale om 2 foredrag med Søren Cille. Et om artsfiskeri og et om hans udflugt med Galathea. Vi har også en halv aftale med Freddi fra Team Mette om et trollingforedrag i år, som blev udsat fra sidste år.

12. april kommer Green Peace og holder foredrag om aktioner til havs og om RGS sagen.

Jeg glæder mig til en masse hyggeligt samvær på vandet og i klubben med jer alle sammen.

Knæk og bræk”

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab

Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet for forsamlingen.

Indtægterne faldt i 2022 i forhold til 2021, grundet mindre tilslutning til Cuppen og et lille fald i medlemstallet.

Udgifterne er steget lidt, primært grundet frikøb af Skælskør havn. Samtidigt er vi faktureret for både 2021 og 2022. Aftalen med havnen ny forhandles.

Øvrige udgifter steg marginalt grundet en tur til Fyn til møde med de andre småbådsklubber i Danmark.

Resultatet i 2022 er et underskud på 11.000 kr. primært drevet af ekstraregningen til Skælskør havn.

Der blev spurgt ind til om det kan betale sig at frikøbe Skælskør havn. – Det bliver undersøgt.

Der blev spurgt ind til sponsorater – det har vi umiddelbart ikke.

Regnskabet er revideret og er godkendt af revisorerne.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

6. Forslag om deltagelse i ny organisation ” Småbådsklubberne i Danmark” status er at 9 klubber med ~3.700 medlemmer vil samle sig i en organisation. Læs mere her: Småbådsklubberne i Danmark – Storebælt Småbådsklub (storebaelt-smaabaadsklub.dk) Bestyrelsen bakker samlet op omkring indmeldelsen i sammenslutningen

Der skal i alt være 5000 medlemmer for at være høringsparate men det er de 9 klubber ikke.

Det er dansk sportsfisker forbund dog.  Det forslås at de 9 småbådsklubber sammensluttes i ”Småbådsklubberne i Danmark” og så blive medlem af Dansk Sportsfiskerforbund.

De danske småbådsklubber forslår at betale 50 kr pr medlem til Dansk Sportsfiskerforbud, således at de repræsenterer os alle.

Alle de andre 8 småbådsklubber har godkendt et medlemskab af dansk sportsfiskerforbund.

Bestyrelsen bakker op om sammenslutningen af småbådsklubberne i Danmark.

Der blev stemt om forslaget.

Forslaget er vedtaget.

7. Fastsættelse af kontingent for 2024

Vores kontingent har været uændret siden 2014 og med det nye samarbejde med Småbådsklubberne i Danmark og de generelle prisstigninger foreslår bestyrelsen at vi stemmer om følgende forhøjelser i 2 step.

 1. For 50kr til 350kr fra 2024 for at dække indbetalingen til DSF – Vedtaget.
 • Med yderligere 50kr til 400kr, for at imødegå inflationen, generelle prisstigninger og opretholde nuværende niveau af service til medlemmerne – vedtaget.

8. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant

På valg er følgende medlemmer som alle blevet valgt.

RolleNavnPå valgGenopstillerBestyrelsen foreslår
KasserLasse Bager2023Ja 
BestyrelsesmedlemPeter Sander2023NejJanik Kristensen
BestyrelsesmedlemMichael Jørgensen/Johnny Gram2023NejDaniel Andreasen
BestyrelsesmedlemPer Iversen2023Ja 
Suppleant 1Johnny Gram2023JaJohnny Gram
Suppleant 2Carsten Fabricius2023NejPer Olsen
Bilagskontrollant 1Jannik Mørck2023Ja 
Bilagskontrollant 2Michael Poulsen2023Ja 

9. Eventuelt

 • Det blev foreslået at ændre mindste målene til cuppen. Cupudvalget kigger på det, når udvalget er konstitueret.
 • Aftenturen med Baunen blev rost kraftigt. Stor ros til Per Mundt for at arrangerer det.
 • Klubtrøjer med klublogo blev efterspurgt.
 • Juniorer er med i juniorkonkurrencer blot de sejler med et klubmedlem.
 • Tak for indsatsen til Peter Sander og til Michael Jørgensen for arbejdet.
 • Æresmedlem tildeles til Søren-Anker for det store og utrættelige arbejde for havmiljøet!!! Søren-Anker modtog et stort bifald fra forsamlingen.
 • Præmiering af klubmester
 • Præmiering af storfanger

Vinder af storfangeren er Per Olsen med 52 point.

Rødspætte :         Per Olsen                                       830 gram

Skrubbe :               Per Olsen                                       930 gram

Ising :                      Brian Jensen                                500 gram

Makrel:                  Per Mundt                                    904 gram

Torsk :                     Kristian Carøe                              3310 gram

Hornfisk :               Brian Jensen                                819 gram

Laks :                       Janik Kristensen                         10500 gram

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com