Dagsorden til generalforsamling d. 15/3-2022

Hermed dagsorden til den varslede generalforsamling i Sejlerstuen på Skælskør havn, tirsdag d. 15/3-2022 kl. 19.00.

HUSK tilmelding! Denne gang er klubben vært for gratis øl/vand og 2 stykker smørrebrød pr deltager, derfor er tilmelding vigtig, så vi ved hvor meget der skal købes. Tilmeldingen findes her.

Dagsorden

§3 Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Stemmeudvalg
  1. Bestyrelsen foreslår: Lasse Bager + medlem vælges på dagen
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens aflæggelse af gennemgået regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent

 1. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant

På valg er følgende medlemmer

 1. Formand: Kristian Carøe – genopstiller
 2. Næstformand: Søren-Anker Jensen – genopstiller
 3. Bestyrelsesmedlem: Brian Jensen – genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår: Rene Søholt
 4. Suppleant: Carsten Fabricius – genopstiller
 5. Suppleant: Johnny Gram – genopstiller
 6. Bilagskontrollant: Jannik Mørck – genopstiller
 7. Bilagskontrollant: Michael Poulsen – genopstiller
 8. Eventuelt
  1. Præmiering af klubmester
  2. Præmiering af storfanger

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Send eventuelle forslag til formand@storebaelt-smaabaadsklub.dk

Skriv en kommentar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com